بلاک چین ۱.۷۶ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه می کند

گزارشی از PwC تخمین می زند که فناوری بلاک چین ۱.۴ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل دهد و به تولید ناخالص جهانی تا سال ۲۰۳۰، ۱.۷۶ تریلیون دلار خواهد افزود.

یک مطالعه جدید PwC نشان داد که با توجه به طیف گسترده کاربرد های فناوری بلاک چین در زمینه های گوناگون، به احتمال فراوان ۱.۷۶ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی در ۱۰ سال آینده اضافه می کند. این مقدار ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال ۲۰۳۰ تشکیل می دهد.
این گزارش بیان می کند که افزایش علاقه به فناوری بلاک چین در درجه اول به دلیل نیاز به یک سیستم کارآمدتر است که بتواند اعتماد را در فرآیندهای وابسته به واسطه ها ادغام کند. در یک نظرسنجی دیگر، PwC اعلام کرد که بیش از ۵۰٪ از مدیران عامل معتقدند اعتماد ایجاد شده از طریق بلاک چین به روند تجارت بر سازمان آنها تأثیر می گذارد. بلاکچین به سازمان ها کمک می کند تا قراردادها، اسناد هویتی، گواهینامه ها، سوابق و توافق نامه ها را بررسی کنند.

اقتصاددانان PwC پتانسیل فناوری بلاک چین را در صنایع مختلف از قبیل صنایع بهداشتی، خدمات دولتی و عمومی، ساخت و تولید، امور مالی، خرده فروشی و تدارکات ارزیابی کردند. این اقتصاددانان انتظار دارند که اکثر مشاغل این صنایع تا سال ۲۰۲۵ از فناوری بلاک چین به شکل کنونی یا شکلی دیگر استفاده کنند.
آنها بر این عقیده هستند که provenance یا منشا، سیستم احراز هویت، پرداختها و ابزارهای مالی، قراردادها و حل اختلافات و مشارکت مشتری موارد اصلی استفاده از بلاک چین در ۱۰ سال آینده خواهد بود.

انتظار می رود استفاده از فناوری بلاک چین فقط برای provenance یا منشا ۹۶۲ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه می کند. پرداختها و ابزارهای مالی ممکن است به طور بالقوه ۴۳۳ میلیارد دلار اضافه کند در حالی که انتظار می رود سه مورد دیگر طی یک دهه به ترتیب ۲۲۴ ، ۷۳ و ۵۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه کننید.
تا پایان سال ۲۰۲۱ ، بلاک چین ۶۶ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی اضافه خواهد کرد. این گزارش تخمین می زند که تأثیر بلاک چین تا سال ۲۰۲۵ ۶.۵ برابر افزایش می یابد و مقدار اضافه شده به اقتصاد جهانی به ۴۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
انتظار می رود چین و ایالات متحده تا سال ۲۰۳۰ از طریق گسترش استفاده از بلاک چین ، ۴۴۰ میلیارد و ۴۰۷ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی خود اضافه کنند، در حالی که آلمان ، هند ، ژاپن و انگلیس دیگر قطب های برتر نوآوری در بلاک چین خواهند بود.