ممکن است کارمزدهای بالای اتریوم حتی قبل از اتریوم ۲.۰ نیز کاهش یابند