چه اطلاعاتی برای احراز هویت باید ارائه دهم؟

برای شروع به کار، تنها نام و نام خانوادگی و ایمیل کاربران محترم، کفایت می کند. برای ایجاد امکان برداشت و واریز، احراز کامل هویت از طریق تصویر کارت ملی و کد ملی به همراه تأیید شماره تماس تلفن همراه و همچنین اعلام شماره حساب متعلق به کاربر، مورد نیاز خواهد بود.