آیا امکان استفاده از اهرم (leverage) وجود دارد؟

آیا امکان استفاده از اهرم (leverage) وجود دارد؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

خیر. در حال حاضر امکان استفاده از اهرم وجود ندارد.