آیا بازار دوطرفه است یا یک طرفه؟

آیا بازار دوطرفه است یا یک طرفه؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

در این پلتفرم بازار به صورت یک طرفه است.