آیا با واریز وجه هم کارمزد کسر می شود؟

آیا با واریز وجه هم کارمزد کسر می شود؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

خیر. هنگام واریز وجه هیچگونه کارمزدی  کسر نمی شود.