آیا برای برداشت از حساب کارمزد کسر می شود؟

آیا برای برداشت از حساب کارمزد کسر می شود؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

بله. برای برداشت های ریالی مبلغ ثابت ۳هزار تومان و برای برداشت رمزارز با توجه مطابق جدول  در این لینک، کارمزد کسر خواهد شد.