آیا برای کار با پلتفرم نیاز به ایجاد کیف پول هست؟

خیر. پس از ثبت نام، برای شما در رمزارزهای مختلف کیف پول ایجاد می شود و شما میتوانید با مراجعه به قسمت واریز آدرس کیف پول را مشاهده کنید.