آیا سفارشهای خرید یا فروش نیاز به تایید دارد؟

خیر. پس از تعیین حجم و قیمت مورد نظر و نوع سفارش با کلیک بر روی دکمه خرید یا فروش سفارش شما بلافاصله در سیستم ثبت خواهد شد.