آیا معاملات وبمانی و پرفکت مانی هم پشتیبانی می شود؟

آیا معاملات وبمانی و پرفکت مانی هم پشتیبانی می شود؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

خیر. در حال حاضر پلتفرم از معاملات وبمانی و پرفکت مانی پشتیبانی نمی کند.