آیا می توان از حساب بانکی شخص دیگری (مثلا پدر، مادر، همسر و…) استفاده کرد؟

خیر. به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و متضرر شدن کاربران، حساب بانکی ثبت شده در سیستم می بایست فقط و فقط به نام شخص ثبت نام کننده باشد و امکان استفاده از حساب اشخاص دیگر (حتی افراد خانواده) وجود ندارد.