از کجا می توان فهمید اکنون چه سفارش های خرید و فروشی در پلتفرم ثبت شده است؟

از کجا می توان فهمید اکنون چه سفارش های خرید و فروشی در پلتفرم ثبت شده است؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
1 دقیقه زمان مطالعه

وارد قسمت پلتفرم مبادلات شوید. در بخش سفارشات، لیست سفارش های ثبت شده قابل مشاهده است. سفارش های سبز رنگ سفارش خرید و سفارش های قرمز رنگ سفارش فروش هستند. همچنین در بین این دو (وسط باکس) قیمت اخرین معامله مشخص شده است.