برداشت ریالی در چه بازه زمانی انجام می شود؟

برداشت ریالی در چه بازه زمانی انجام می شود؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
2 دقیقه زمان مطالعه

پس از ثبت درخواست برداشت، درخواست شما مورد بررسی قرار میگیرد و پس از تایید، حواله پایا به حساب شما ارسال می شود. باید توجه داشت که حواله های انجام شده طبق قوانین بانکی کشور  و در ساعات مقرر و روزهای غیرتعطیل انجام خواهد شد. لازم به ذکر است درصورتی که از بانک آینده استفاده کنید، حواله ها حتی در روزهای تعطیل به صورت ساعتی  پرداخت خواهد شد.