تغییرات قیمت به چه معناست؟

تغییرات قیمت نشان دهنده تغییر قیمت آن رمزارز، نسبت به قیمت آن در ۲۴ ساعت گذشته است.