حساب بانکی من موردتایید قرار نگرفت. علت آن چیست؟

حساب بانکی من موردتایید قرار نگرفت. علت آن چیست؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
2 دقیقه زمان مطالعه

باید توجه داشته باشید که حساب بانکی معرفی شده لزوما باید به نام شما باشد. درصورتی که از حساب بانکی فرد دیگری (حتی افراد خانواده) استفاده کنید مورد تایید قرار نخواهد گرفت. همچنین درصورتی که اشتباهی در وارد کردن شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا وجود داشته باشد، و یا اگر کارت شما غیرفعال شده باشد، حساب بانکی موردتایید قرار نخواهد گرفت.