درخواست برداشت وجه ثبت کرده ام و بیشتر از ۲۴ ساعت گذشته هنوز پرداخت نشده است. دلیل آن چیست؟

درخواست برداشت وجه ثبت کرده ام و بیشتر از ۲۴ ساعت گذشته هنوز پرداخت نشده است. دلیل آن چیست؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

باید توجه داشته باشید که پس از تایید درخواست برداشت شما، حواله پایا به حساب شما ارسال می شود و انجام حواله طبق قوانین بانکی کشور در روزهای تعطیل صورت نمی پذیرد.