درصورتی که سفارش را لغو کنم آیا باز هم کارمزد کسر می شود؟

درصورتی که سفارش را لغو کنم آیا باز هم کارمزد کسر می شود؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

خیر. کارمزد معاملات فقط در صورت انجام معامله کسر خواهد شد و در صورت لغو سفارش هیچ کارمزدی کسر نخواهد شد.