درصورت واریز ریالی با کارت بانکی دیگران چه اتفاقی پیش می آید؟

درصورت واریز ریالی با کارت بانکی دیگران چه اتفاقی پیش می آید؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

در صورت واریز با کارت دیگران، منجر به بلوکه شدن مبلغ واریزی خواهد شد.