درصورت واریز مبالغ ریالی چقدر زمان می برد تا به موجودی من اضافه شود؟

واریزهای ریالی از طریق درگاه بانکی انجام شده و به صورت آنی به موجودی شما اضافه خواهد شد.