در این پلتفرم از کدام تتر پشتیبانی می شود؟

به منظور رفاه حال کاربران و پرداخت کارمزد انتقال کمتر ،  از تتر ERC20 پشتیبانی می شود.