در طرح ارجاع کاربران (دعوت دوستان)، هدیه دریافتی به چه صورت پرداخت می شود؟

کارمزد هر معامله از همان توکنی که کاربر به دست می آورد کسر خواهد شد. با توجه به همین موضوع با توجه به نوع معامله کاربر معرف شده، از هر توکنی که به عنوان کارمزد پرداخت کند، ۳۰ درصد آن برای شما واریز خواهد شد. شما میتوانید با مراجعه به پلتفرم مبادلات در قسمت کیف پول ها، هدیه های دریافتی خود از طرح ارجاع را مشاهده کنید.