سفارشات باز به چه معناست؟

سفارشات باز به چه معناست؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
1 دقیقه زمان مطالعه

درصورتی که شما سفارش خرید یا فروشی ثبت کنید و در آن قیمت سفارش  فروش/خریدی وجود نداشته باشد که با سفارش شما منطبق شود، سفارش شما به صورت باز در لیست سفارشات باقی می ماند تا هنگامی که یک سفارش از لحاظ قیمتی با سفارش شما منطبق باشد و معامله صورت گیرد.