سفارش خرید یا فروش در سیستم ثبت کرده ام، اما هنوز معامله انجام نشده است. دلیل آن چیست؟

سفارش خرید یا فروش در سیستم ثبت کرده ام، اما هنوز معامله انجام نشده است. دلیل آن چیست؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
2 دقیقه زمان مطالعه

معامله در صورتی انجام خواهد شد که سفارش در سمت خریدار و سفارش در سمت فروشنده از لحاظ قیمت با یکدیگر برابر شوند. لذا در صورتی که سفارشی ثبت کرده اید اما معامله انجام نمی شود به این دلیل است که در آن قیمت خریدار یا فروشنده ای وجود ندارد. شما میتوانید با مشاهده لیست سفارشات، قیمت های ثبت شده را مشاهده کنید.