سفارش ساز و سفارش گیر به چه معناست؟

سفارش ساز و سفارش گیر به چه معناست؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
2 دقیقه زمان مطالعه

به طور خلاصه، سفارش ساز به کسی گفته می شود که با قیمت مدنظر خود در بازار سفارش ثبت کرده و این سفارش در لیست سفارشات قابل معامله بازار حتی برای مدت کوتاهی قرار می گیرد (برای خود کاربر به صورت سفارش باز قابل مشاهده است). سفارش گیر به کسی گفته می شود که از سفارش های موجود در بازار انتخاب نموده و با آنها معامله می کند، یعنی به محض ثبت سفارش معامله صورت میگیرد.