سفارش فوری برای خرید مقداری رمزارز ثبت کرده ام، اما حجم خرید کمتر از سفارش بود. دلیل آن چیست؟

در سفارش فوری، امکان تعیین قیمت وجود ندارد و سفارش شما با بهترین قیمت ممکن انجام خواهد شد. به همین علت حجم تعیین شده به صورت تخمینی خواهد بود و ممکن است قیمت واقعی خرید یا فروش با قیمت لحظه ای رمزارز کمی متفاوت باشد.