سقف واریز وجه ریالی چقدر است؟

پس از تایید احراز هویت، شما میتوانید به صورت نامحدود اقدام به واریز وجه کنید.