قیمت رمزارزها در این پلتفرم چگونه محاسبه می شود؟

قیمت ها فقط و فقط براساس عرضه و تقاضا مشخص می شود. کاربران سفارش های خرید و فروش خود را در قیمت مورد نظر خود ثبت می کنند و در صورتی که سفارش خرید و سفارش فروش بر روی یک قیمت ثبت شوند معامله در آن قیمت انجام خواهد شد.