موجودی رزرو شده به چه معناست؟

موجودی رزرو شده به چه معناست؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
کمتر از 1 دقیقه زمان مطالعه

در صورتی که شما سفارش باز داشته باشید یا درخواست برداشت دهید، مبلغ سفارش یا درخواست برداشت از موجودی های شما به صورت رزرو شده نمایش داده می شود.