چرا در برخی موارد قیمت ها با قیمت در صرافی های جهانی متفاوت است؟

چرا در برخی موارد قیمت ها با قیمت در صرافی های جهانی متفاوت است؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
1 دقیقه زمان مطالعه

باید توجه داشته باشید که قیمت ها فقط و فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. البته کاربران نیز تلاش می کنند که با بررسی قیمت های جهانی و قیمت ارز در داخل کشور، تخمین درستی از قیمت موردنظر خود برای ثبت سفارش داشته باشند.