چگونه میتوانم با نحوه کار با سیستم بیشتر آشنا شوم؟

شما میتوانید با مراجعه به راهنمای استفاده ، فیلمهای آموزشی در خصوص  نحوه کار با سیستم را مشاهده کنید.