چگونه میزان درآمد خود از طریق دعوت دوستان را مشاهده کنم؟

شما میتوانید با مراجعه به پلتفرم مبادلات در قسمت کیف پول ها، هدیه های دریافتی خود در هر توکن از طرح ارجاع را مشاهده کنید.