چگونه کارمزد کمتری پرداخت کنم؟

شما میتوانید با افزایش سطح وفاداری خود، کارمزد کمتری پرداخت کنید. سطح وفاداری شما با توجه به حجم معاملات شما در ۳۰ روز گذشته محاسبه می شود و هرچه معاملات شما  بیشتر باشد کارمزد کمتری پرداخت خواهید کرد. اطلاعات مربوط به کارمزدهای پرداختی را اینجا مشاهده کنید.