کارمزد معاملات به چه صورت کسر می شود؟

کارمزد معاملات به چه صورت کسر می شود؟

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
2 دقیقه زمان مطالعه

کارمزد در هر معامله از توکنی که شما دریافت می کنید کسر می شود. به عنوان مثال اگر در بازار بیتکوین/تومان خرید انجام دهید یعنی با پرداخت تومان بیتکوین دریافت می کنید، کارمزد از بیتکوین های دریافتی شما کسر می شود و در صورتی که در این بازار بیتکوین به فروش برسانید و تومان دریافت کنید، کارمزد از تومان دریافتی شما کسر می شود.