ایکس نوین – پلتفرم جامع مبادله ارز دیجیتال

دولت سوئیس روند مشاوره برای قوانین بلاکچین را آغاز کرد

دولت سوئیس روند مشاوره برای قوانین بلاکچین را آغاز کرد

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
ساده‌ترین تعریف بلاک چین به همراه مثال ملموس

ساده‌ترین تعریف بلاک چین به همراه مثال ملموس

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹