موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شد

موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شد

Exnovin مرداد ۲۵, ۱۴۰۰
6 دقیقه زمان مطالعه

اکس نوین: محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه اخیر خود از جدا شدن موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال از قانون قاچاق کالا و ارز خبر داد. به گفته وی، قرار است تمامی احکام در قانونی جامع آورده شود.

پور ابراهیمی با اشاره به تدوین احکام قانونی در زمینه تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال در مجلس اظهار داشت که در متن قبلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای نگهبان نسبت به موضوع ارزهای دیجیتال در این قانون ایراد گرفته است لذا تلاش بر این واقع شده تا موضوعات مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد چرا که گنجاندن آنها در قانون قاچاق کالا و ارز در تعاریف و محتوا و نحوه رسیدگی به آنها مشکل ایجاد خواهد کرد.

پور ابراهیمی در این رابطه گفت:

با توجه به ایراد اولیه شورای نگهبان و همچنین بررسی‌هایی که در کمیسیون انجام شد مقرر شد این موضوع از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه گزارش ماده ۴۵ کمیسیون اقتصادی در رابطه با ارزهای دیجیتال و طرح اولیه در این زمینه در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است گفت:

لذا ما به جایی که یک حکم جزئی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه رمزارزها داشته باشیم، انشالله به زودی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی پیرو ماده ۴۵ درباره رمزارزها محتوای احکام قانونی در بخش‌های مختلف را تعیین خواهیم کرد.

پور ابراهیمی اعلام کرد که در این طرح، تکالیفی بر عهده مجموعه مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ارتباط با صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز فعالیت می‌کنند گذاشته خواهد شد اظهار داشت که وزارت نیرو برای تأمین برق ارزهای دیجیتال و وزارت صمت برای صدور مجوز فعالیت در این حوزه تکالیفی را خواهند داشت.

پور ابراهیمی با بیان اینکه همه موارد مربوط به فعالیت ارزهای دیجیتال در طرحی جداگانه لحاظ خواهد شد افزود:

امیدواریم همزمان با این موضوع ما حکمی را در ارتباط با نحوه مبارزه با مصادیق و تخلفات در حوزه رمز ارزها که به ذیل قانون قاچاق کالا و ارز اصابت می‌کند داشته باشیم.

منبع تحلیل بازار