تصویب ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط بانک مرکزی

تصویب ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط بانک مرکزی

Exnovin اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰
3 دقیقه زمان مطالعه

اکس نوین: ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به‌منظور انجام پرداخت‌های ارزی مربوط به واردات به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید.

این هیأت ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج در داخل کشور توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن تجارت را با استناد به ماده شماره ۱۱ قانونی پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸هـ مورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ هیأت وزیران، تنها به‌منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

بر اساس این ضوابط، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب تعیین‌شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق ارزهای استخراج‌شده در داخل کشور اقدام کنند.

منبع ایلنا