آخرین اظهار نظر مجلس در خصوص فعالیت رمزارزها

آخرین اظهار نظر مجلس در خصوص فعالیت رمزارزها

Exnovin فروردین ۱۶, ۱۴۰۰
5 دقیقه زمان مطالعه

اکس نوین: پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که روند قاعده‌‌مند کردن فعالیت رمزارزها درحال انجام است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فعالیت مجلس در جهت قانون‌گذاری رمزارزها در کشور، اعلام کرد که مجلس به دنبال آن است که فعالیت ارزهای دیجیتال در کشور چارچوب بوده و قوانین خاص خود را داشته‌باشد.

به گفته پورابراهیمی، گزارش اولیه کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با ارزهای دیجیتال در قالب ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس تهیه شده و به زودی قرار است در صحن عنلی مجلس قرائت شود.
وی افزود:

▪️در ذیل این گزارش تصمیماتی در خصوص فعالیت رمز ارزها در کشور گرفته شده که به نوعی احکام قانونی در راستای فعالیت رمز ارزهاست و تکالیف وزراتخانه ‌های نیرو و صمت را در این راستا مشخص نموده‌است.

▪️در پی این تصمیمات به دنبال این هستیم که فعالیت رمز ارزها در کشور چارچوب و قوانین خاص خود را داشته‌باشد.

▪️تمامی ارگان ها باید فعالیت خود را به نحوی انجام دهند که رمزارزها در چارچوبی قانونی در کشور فعالیت داشته‌باشند. برای مثال، وزارت اقتصاد باید به نحوی نظارت کند که در قالب این فعالیت ها، پولشویی صورت نگیرد و یا اینکه وزارت نفت می بایست خوراک نیروگاه‌ها را به نحوی تأمین کند تا نیروگاه‌ها بتوانند برق کافی را تولید نمایند.

▪️هدف کمیسیون اقتصادی این است که یک فعالیت اقتصادی در کشور شکل گیرد و از ظرفیت انرژی در کشور استفاده شود و همه این موارد بتواند اثر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد اما به نحوی که این فعالیت‌ها قانونمند شود.

📎منبع میزان