سطوح کاربری

سطوح کاربری اکس نوین

اکس نوین دارای چهار سطح کاربری متفاوت به شرح ذیل است:

  • سطح ۱: کاربران پس از ثبت نام در اکس نوین و تایید ایمیل به این سطح می رسند. در این سطح می توان معاملات رمزارزی نامحدود انجام داد. همینطور امکان واریز نامحدود و برداشت رمزارزی تا سقف ۵۰ میلیون تومان (معادل ریالی رمزارز) در این سطح وجود دارد.
  • سطح ۲: کاربران در این سطح علاوه بر نیازمندی های سطح ۱ می بایست شماره تلفن همراه خود، اطلاعات کارت ملی و اطلاعات بانکی خود را نیز تکمیل کنند. در این سطح امکان برداشت رمز ارزی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان (معادل ریالی رمزارز) و امکان تبادل رمزارز به ریال فراهم شده است. همچنین در این سطح می توان در هر روز تا سقف ۲۰ میلیون تومان واریز ریالی و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برداشت ریالی داشت.
  • سطح ۳: کاربران در این سطح علاوه بر نیازمندی های سطح ۲ می بایست شماره تلفن ثابت خود به همراه آخرین قبض، ارسال تصویر از خود به همراه برگه ای حاوی کد ملی و نوشته ای که تایید می کند اطلاعات مربوط به کاربر درون تصویر است. در این سطح امکان برداشت رمز ارزی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (معادل ریالی رمزارز) و امکان تبادل رمزارز به ریال فراهم شده است. همچنین در این سطح می توان در هر روز به صورت نامحدود واریز ریالی و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برداشت ریالی داشت.
  • سطح ۴: کاربران پس از یک ماه فعالیت در سطح ۳، بدون نیاز به مستندات بیشتر، به سطح ۴ انتقال می یابند. در این سطح، کاربران هیچ محدودیتی در میزان معاملات، واریزها و برداشتهای روزانه نخواهند داشت.

خلاصه سطوح کاربری در اکس نوین در جدول ذیل قابل مشاهده است:

سطح کاربری
نیازمندی هامعاملات رمزارزیمعاملات ریالیواریز/برداشت رمز ارز

(روزانه به تومان)

واریز/برداشت ریالی

(روزانه به تومان)

۱ثبت نام و تایید ایمیلنامحدودنامحدودنامحدود/۵۰ میلیون۰
۲احراز سطح ۱ و تایید تلفن همراه، اطلاعات بانکی، ارسال تصویر سلفی، مدرک شناسایی(کارت ملی یا پاسپورت یا گواهی نامه)نامحدودنامحدودنامحدود/۱۰۰ میلیون۲۰ میلیون /۱۰۰میلیون
۳احراز سطح ۲ و تایید تلفن ثابت، قبض تلفن یا برقنامحدودنامحدودنامحدود/۲۰۰ میلیوننامحدود/۲۰۰میلیون
۴یک ماه فعالیت در سطح ۳نامحدودنامحدودنامحدود/ نامحدودنامحدود/ نامحدود